Do nhu cầu và đơn đặt hàng tăng lên, thời gian xử lý có thể mất đến 5 ngày làm việc. Cửa hàng Trực tuyến - Đang xây dựng Sẽ ngừng hoạt động để bảo trì từ ngày 23 tháng 2022 năm 50 Các đơn hàng trên 23 đô la đủ điều kiện để được giao hàng miễn phí - Không bao gồm công thức. - Kết thúc vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX

Kiểm tra COVID

$ 5 vận chuyển nhanh khi bạn đặt hàng 5 bài kiểm tra trở lên. Đơn đặt hàng có kiểm tra RAT chỉ có sẵn để giao hàng. Trong khi cổ phiếu cuối cùng.

Lưu ý: Chủ sở hữu thẻ sang nhượng sẽ KHÔNG thể đổi các bài kiểm tra miễn phí của họ onine.

Xin lỗi, không có sản phẩm nào phù hợp với tìm kiếm của bạn

Tiếng Anh