Do nhu cầu và đơn đặt hàng tăng lên, thời gian xử lý có thể mất đến 5 ngày làm việc. Cửa hàng Trực tuyến - Đang xây dựng Sẽ ngừng hoạt động để bảo trì từ ngày 23 tháng 2022 năm 50 Các đơn hàng trên 23 đô la đủ điều kiện để được giao hàng miễn phí - Không bao gồm công thức. - Kết thúc vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX

Mua sắm trong tình trạng bảo trì

Regents Park Pharamacy hiện đang làm việc để cải thiện cửa hàng của chúng tôi! Hãy kiểm tra lại sau! Chúng tôi sẽ sớm quay lại!
Tiếng Anh