Do nhu cầu và đơn đặt hàng tăng lên, thời gian xử lý có thể mất đến 5 ngày làm việc. Cửa hàng Trực tuyến - Đang xây dựng Sẽ ngừng hoạt động để bảo trì từ ngày 23 tháng 2022 năm 50 Các đơn hàng trên 23 đô la đủ điều kiện để được giao hàng miễn phí - Không bao gồm công thức. - Kết thúc vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX

REVIEW THUỐC TẠI NHÀ

Đánh giá Thuốc tại nhà (HMR)

Chúng tôi có thể cung cấp một đánh giá lâm sàng toàn diện thuốc của bạn thông qua dược sĩ đủ điều kiện HMR khi giới thiệu từ bác sĩ của bạn.

Nếu bạn có thắc mắc về bất kỳ loại thuốc nào bạn đang sử dụng, các chuyên gia dược phẩm của chúng tôi có thể giúp bạn lấy lợi ích nhất từ việc quản lý thuốc của bạn bằng cách cung cấp tư vấn chuyên nghiệp
bạn cần.

Tiếng Anh