Do nhu cầu và đơn đặt hàng tăng lên, thời gian xử lý có thể mất đến 5 ngày làm việc. Cửa hàng Trực tuyến - Đang xây dựng Sẽ ngừng hoạt động để bảo trì từ ngày 23 tháng 2022 năm 50 Các đơn hàng trên 23 đô la đủ điều kiện để được giao hàng miễn phí - Không bao gồm công thức. - Kết thúc vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX

Thiết bị cho thuê

Chúng tôi là ở đây để giúp đỡ bằng cách cung cấp toàn diện thiết bị cho thuê dịch vụ.  

Xe lăn

Từ $ 50 / tuần

Nạng

Từ $ 8 / tuần

Khung đi bộ

Từ $ 6 / tuần

Gậy đi bộ

Từ $ 6 / tuần

Máy phun sương

Từ $ 10 / tuần

Tiếng Anh